Om het verbeteren van het testproces gemakkelijker en meer geleidelijk te laten verlopen, is het Test Process Improvement (TPI®)-model opgesteld.
Het TPI®-model biedt een referentiekader om de sterke en minder sterke punten van het huidige testproces van een organisatie vast te stellen. Tevens geeft het model ondersteuning bij het formuleren van gerichte en haalbare voorstellen voor de verbetering van dit testproces.

In 2010 is een nieuwe versie van het model uitgebracht, TPI®Next.