TMap is een testmethode die is samen te vatten in vier essenties:

  • De opdrachtgever stuurt het testen aan op rationele en economische gronden: Business Driven Test Management (BDTM).
  • Het volledig beschreven testproces van testuitvoering tot en met testmanagement is ruim voorzien van tips en voorbeelden.
  • TMap bevat een complete ‘gereedschapskist’, dat wil zeggen techniekbeschrijvingen en organisatorische en infrastructurele ondersteuning.
  • De methode is adaptief en daarmee geschikt voor testsituaties in de meeste omgevingen (nieuwbouw, onderhoud, waterval / iteratief / agile ontwikkeling, maatwerk of pakketsoftware, outsourcing).

Voor de tester en de testmanager biedt TMap een leidraad om binnen de context resultaat te leveren voor de opdrachtgever. TMap heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot dé standaard voor het testen van informatiesystemen. Het is toegepast in honderden bedrijven en instellingen, waaronder de meeste Nederlandse en Belgische banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en overheidsinstellingen. De kracht van TMap kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de vele praktijkervaringen die er in zijn verwerkt. Het boek is daarmee een waardevol hulpmiddel voor de huidige en toekomstige uitdagingen op testgebied.