Fire & Ice Workshop (women only)

Vooraankondiging vrijdag 30 maart 11.00 uur tot 20.00 uur te Noordwijkerhout.  Fire & Ice workshop in samen werking met Margo Awanata. Nadere omschrijving volgt.